AC/DC

Assessment centrum (AC)

je jednou z nejefektivnějších moderních metod výběru uchazečů. Vhodná je především pro manažerské a obchodní pozice nebo pro volbu klíčového spolupracovníka.Prostřednictvím assessment centra odhalíte reakce kandidáta na specifické pracovní podmínky, jeho schopnost práce v týmu, vůdčí potenciál, výkonovou orientaci, vyjednávací schopnosti, odolnost vůči stresu apod. Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta na definovanou pozici stanovíme klíčové kompetence, které musí uchazeč splňovat. V průběhu obvykle jednoho celého dneabsolvují účastníci několik modelových situací ve skupině i individuálně, které prověří jeho schopnosti, styly jednání, vlastnosti atd. Prostřednictvím odborného assessment centra externích či interních kandidátů si utvoříte plnohodnotnější základ pro vaše rozhodnutí a vyhnutí se případným nákladům spojených s nevhodně obsazeným kandidátem. Výstupy z assessment centra jsou individuální závěrečné zprávy zachycující profil a potenciál účastníka a případně skupinová zpráva, srovnávající jednotlivé kandidáty mezi sebou. U obou je fokus kladen na srozumitelná doporučeníidentifikaci prostoru pro rozvoj a označení možných rizik vůči pozici i vůči firemní kultuře Vaší firmy. Zprávy mají podobu individuální zprávy a jsou určené managementu či personalistům firmy a mohou sloužit jako podklad pro další rozvoj vybraných kandidátů. V assessment centru jsou účastníci vystaveni různým modelovým i situacím blízkých budoucí praxi a to jak ve skupině spolu s ostatními kandidáty, tak individuálně.

Development centrum (DC)

Development centrum probíhá obdobně jako assessment centrum a využívá se i stejných metod s tím rozdílem, že jde o posouzení potenciálu stávajících zaměstnanců. Výstupem z development centra jsou jednak individuální zprávy obdobné jako v assessment centru a zprávy celkové, popisující skupinu/tým jako celek. Rozdíl v individuální zprávě oproti výstupu z assessment centra je především v zaměření zprávy, která je zpracovávána pro každého účastníka a je zde akcentováno zejména posouzení silných a slabých stránek a návrh možných cest pro jejich odstranění a to formou jak návrhu školení, tak rozvoje za chodu (just in time). Zpráva z development centra je určena jak účastníkům, kde na ni navazuje koučující rozhovor sloužící k vyjasnění detailů a nastartovaní žádoucích změn, tak managementu a personalistům firmy pro cílený rozvoj zaměstnance. Celková závěrečná zpráva je určena personalistům, managementu a přímým nadřízeným a popisuje obecné trendy a tendence u hodnoceného pracovního týmu či skupiny.
JOBLEADER, všetky práva vyhradené

Nic se u nás nezměnilo a jsme Vám stále k dispozici!

Vzhledem ke stávající pandemii způsobenou Covid-19 a aktuálním opatřením vlády České republiky, se i Job Leader Czech s.r.o. přizpůsobuje a snaží se maximálně chránit zdraví všech svých zaměstnanců – ve výrobě i v kancelářích.

Ujišťujeme však naše klienty i kandidáty, že díky našemu inovativnímu přístupu k náboru jsme schopni i nadále poskytovat všechny naše služby a to v plném rozsahu.

Většinu našich pohovorů a schůzek jsme plně přesunuli do digitálního prostředí a pro vaši i naši bezpečnost omezujeme osobní kontakt, pokud to není nezbytně nutné. Jsme pro Vás kdykoliv k dispozici na telefonech a e-mailech.

Prosíme, naše pobočky navštěvujte pouze po předchozím sjednání termínu.